U17越南的原因是许多去过德国训练的年轻球员

U17越南的原因是许多Qù过德Guó训练的年Qīng球员
  负责管理Nèi容De人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内Xìn息于2017年4月28日发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河Nèi

  Diàn话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内